เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการหักเวลาเมื่อมาทำงานสาย

     คำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะมีพูดถึงติดตามกระทู้ในเว็บไซต์ทนายป๊อดทนายแรงงานค่อนข้างเป็นตัวเลขจำนวนที่สูงถึง 16648 คลิ๊ก  ถือว่าเป็นคำถามที่ทุกคนมีความสนใจและอยากรู้เป็นอย่างมากว่ากฎหมายแรงงานได้กำหนดเรื่องการหักเวลาเมื่อมาทำงานสายไว้หรือไม่อย่างไร?

     การที่มีผู้ตั้งคำถามไว้ในกระทู้ทนายป๊อดทนายแรงงานเข้าใจนายจ้างได้ออกกฎระเบียบหรือออกประกาศ เรื่องการหักเวลาในการมาทำงานสายไว้เกินกว่าความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น ข้อบังคับการทำงานของบริษัทกำหนดชั่วโมงทำงานปกติคือ เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น.  ต่อมาทางบริษัทออกกฎระเบียบหรือประกาศว่าถ้าเข้า ทำงานตั้งแต่เวลา 08.01 แต่ไม่เกิน 08.30 น. จะหักเวลาการทำงานออกครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้น... 
 
     จากประสบการณ์ของทนายป๊อดทนายแรงงานที่คร่ำหวอด ผ่านการดำรงตำแหน่งผจก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล มาหลายบริษัท จากประสบการณ์พบว่า บริษัทหรือองค์กรต่างๆได้พยายามจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจอีกทั้งเพื่อให้พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้นำเอาเรื่องเวลาการทำงานไปผูกติดกับผลประโยชน์จากเงินที่จะได้รับจากสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินโบนัสประจำปี หรือเงินรางวัลพิเศษ หรือแม้แต่การปรับเงินค่าจ้างประจำปี ฯลฯ เป็นต้น
 
      นายจ้างทำได้ไหม? ผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่อย่างไร? 
 
      เราก็ต้องเปิดกฎหมายแรงงานทุกฉบับเพื่อตอบคำถามข้างต้นให้จงได้  แต่เมื่อเปิดแล้วทุกฉบับ ไม่พบกฎหมายแรงงานใดเลยสักฉบับที่บัญญัติห้าม “ห้ามมิให้หักเวลาเมื่อมาทำงานสาย”  ดังนั้น จึงได้คำตอบ ว่า หากนายจ้างออกกฎระเบียบประกาศคำสั่งว่า พนักงานคนใดมาทำงานสายตั้งแต่เวลา 08.01 แต่ไม่เกิน 08.30 น. จะหักเวลาการทำงานออกครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ นายจ้างสามารถทำได้ ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายครับ 
 
***************************************************************************************************************
 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

 เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่3

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่3

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 2

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 2

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 1

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 1

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการหักเวลาเมื่อมาทำงานสาย

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการหักเวลาเมื่อมาทำงานสาย

ความเห็นของผู้ชม