เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ
 คำพิพากษาฎีกาที่ 1539-1545/2558

คำพิพากษาฎีกาที่ 1539-1545/2558

เลิกจ้างเพราะผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฎีกาที่ 1560/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1560/2559

นายจ้างเป็นสถาบันซึ่งลูกจ้างทำงานโดยมิได้แสวงหาผลกำไร เมื่อเลิกจ้างลูกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่...?

อ่านต่อ »

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2178/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2178/2559

ครูร้องเรียนว่า ผอ.โรงเรียนร่วมกับฝ่ายวิชาการโกงเงินโรงเรียน ปล่อยปละละเลยมีสิ่งเสพติดในโรงเรียน ครูทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8509/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8509/2559

เหตุสุดวิสัยที่เป็นเหตุให้นายจ้างต้องหยุดกิจการนั้นจะต้องเป็นเหตุรุนแรงถึงขนาดให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการตามปกติได้โดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9480/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9480/2559

นายจ้างออกระเบียบคำสั่งให้ลูกจ้างโกนหนวด โกนเครา ตัดผมให้เรียบร้อย คำสั่งของนายจ้างขัดต่อกฏหมายแรงงานและกฏหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่......

อ่านต่อ »

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9202/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9202/2559

สัญญาจ้างนักฟุตบอลอาชีพเป็นสัญญาจ้างแรงงานใช่หรือไม่......

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1372/2545

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1372/2545

ผู้จัดการเป็นผู้ประเมิณพนักงานทดลองงานจะผ่านการทดลองงานหรือไม่ ผู้จัดการชวนพนักงานหญิงไปเที่ยวในเวลาค่ำคืน.....

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2666/2556

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2666/2556

นายจ้างทำหนังสือเลิกจ้างลูกจ้างแล้ว หลังจากนั้นลูกจ้างยื่นใบลาออกจากงาน ใบลาออกมีผลใดๆบ้าง...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2560

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2560

อายุความฟ้องเรียกเงินค่าชดเชย ต้องฟ้องร้องภายในกำหนดกี่ปี....

อ่านต่อ »

คำพิพาษาฎีกาที่ 1411/2559

คำพิพาษาฎีกาที่ 1411/2559

ทำร้ายร่างกายเพื่อนพนักงานด้วยกัน นอกเวลาทำงานเป็นความผิด.....

อ่านต่อ »