การให้พนักงานออก

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เนื่องจากบริษัทผมยังไม่มีระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
บริษัทให้บริการจัดส่งแม่บ้านไปทำความสะอาดตามหน่วยงานต่างๆ ครับ
เหตุคือ มีหัวหน้าแม่บ้านที่มีหน้าที่เก็บรักษาลูกกุญแจสโตร์เก็บน้ำยาของลูกค้า แต่ เวลาเปลี่ยนกะ หัวหน้าคนนี้ได้ฝากกุญแจไว้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงาน อีกทั้งคนภายนอกคนดังกล่าวยังเข้าไปในสโตร์เก็บของ กรณีดังกล่าวทำให้ทางลูกค้า ไม่ต้องการหัวหน้าคนนี้ และทางบริษัทเห็นสมควรให้ออก ผมจึงอยากถามทางคุณทนายว่า จะให้ออกได้อย่างไรครับ กรณีนี้

ขอบคุณครับ ทนายป๊อด


 วนิชชานนท์    8/16/2015 5:47:06 PM  


กรณีตามคำถามของคุณวนิชชานนท์ ทนายป๊อดทนายแรงงานขอตอบดังนี้ครับ 


การเลิกจ้างเป็นสิทธิของนายจ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างในเวลาใดก็ได้ เพียงแต่การเลิกจ้างนายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าลูกจ้างกระทำผิดตามมาตรา 119 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย แต่ถ้าเป็นเหตุอื่นๆที่มิใช่เหตุตามมาตราข้างต้นนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินชดเชยตามตามมาตรา 118 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ให้แก่ลูกจ้างครับ 


 ทนายป๊อด    8/2/2015 9:50:39 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน