การไล่ออกโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ในกรณีที่มีข้อบังคับของบริษัทเขียนไว้ว่า การทำงานขัดกับนโยบายของบริษัทเป็นการผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เมื่อปรากฏว่าลูกจ้างทำงานไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตั้งใจทำงาน เราสามารถทำการเตือนเป็นหนังสือและไล่ออกตามมาตรา 119(4) พรบ. คุ้มครองแรงงานซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย โดยอ้างเหตุข้อบังคับด้านบนได้ไหมคะ


ขอบเขตการเขียนระเบียบข้อบังคับในการทำงาน จะเขียนได้กว้าง-แคบแค่ไหนคะ

กรณีตามคำถามของคุณ2bn1 ทนายขอตอบคำถามของคุณดังนี้ครับ 


ตอบ หากคุณมีพยานหลักฐานที่ชัดแจ้งว่าพนักงานได้กระทำผิดทำงานขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ  บริษัทฯ ก็สามารถที่จะตักเตือนพนักงานที่กระทำผิดฝ่าฝืนระเบียบได้ตามโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบในการทำงาน หากลูกจ้างได้กระทำผิดซ้ำกับคำตักเตือนในความผิดเรื่องเดียวกับหนังสือเตือนฉบับก่อน นายจ้างก็สามารถเลิกจ้างได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเชยครับ แต่ใบเตือนครั้งก่อนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี 


 ส่วนขอบเขตจะกว่้างหรือเขบแค่ไหนเพียงไรก็ต้องดูนโยบายของนายจ้างด้วยว่าประสงค์จะกำหนดให้มีความละเอียดมากน้อยแค่ไหน 


 ทนายป๊อด    8/12/2015 4:47:30 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน