การเกษียณอายุ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

พนักงานครบเกษียณอายุในวันที่  10พฤศจิกายน2558  วันที่ 11พฤศจิายน2558  พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน


คำถาม  1.  วันที่จ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายที่ถูกต้องควรเป็นวันไหน


           2.  ค่าจ้าง และสวัสดิการที่ทำงานถึงวันที่10 พ.ย. 58ที่เหลือทั้งหมด  จ่ายวันไหน 


งวดการตัดรอบบัญชีเงินเดือน


          วันที่  21 ต.ค.58-20ต.ค.58  จ่ายวันที่ 31ต.ค58


           วันที่ 21ต.ค.58-20พ.ย.58  จ่ายวันที่ 30พ.ย.58

กรณีตามคำถามของคุณChadaporn ทนายขอตอบดังนี้ครับ 


ตอบ : คุณคงจะพอทราบนะครับว่าการเกษียณอายุคือการที่นายจ้างเลิกจ้าง เมื่อเลิกจ้างนายจ้างก็ควรจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชย , ค่าจ้างเงินเดือน ให้แก่ลูกจ้างในวันเลิกจ้างครับ เลิกจ้างวันไหนก็ตามกฏหมายก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยในวันนั้น 


 ทนายป๊อด    8/21/2015 4:30:49 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน