พนักงานตรวจแรงงานไม่มีคำสั่งใน 60 วัน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สวัสดีค่ะคุณทนาย มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรา 124 พรบ. คุ้มครองแรงงานค่ะ


เนื่องจากมีเพื่อนเป็นลูกจ้างขงอบริษัทหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทย้ายสถานประกอบการ เพื่อนจึงบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 120 แต่บริษัทไม่จ่าย จึงมีการยื่นเรื่องตามมาตรา 124 แต่ยื่นเรื่องไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำสั่งจากพนักงานตรวจแรงงานเลยค่ะ


อยากทราบว่าในกรณีนี้ถ้าคำสั่งออกมาเกิน 60 วัน ซึ่งเกินตามมาตรา 124 จะยังคงมีผลบังคับอยู่ไหมคะ และถ้าไม่ได้รับเงินชดเชยฯ ใครจะต้องรับผิดชอบคะ

กรณีตามคำถามของคุณGamทนายขอตอบดังนี้ครับ 


ตอบ: ทนายขอแนะนำว่าให้เพื่อนของคุณเข้าไปติดต่อกับเจ้าพนักงานตรวจแรงงานเจ้าของเรื่องครับแล้วสอบถามว่าเรื่องไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว เพื่อน่าจะได้รับคำตอบจากเจ้าพนักงานตรวจแรงงานครับ หากคุณอ่านมาตรา 124 ในวรรคสอง เจ้าพนักงานตรวจแรงงานสามารถที่จะขยายระยะเวลาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพร้อมด้วยเหตุผล และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องมีระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดหกสิบวันนะครับ ซึ่งหากเจ้าพนักงานตรวจแรงงานแจ้งว่าขอขยายเวลาอีก30วัน ผลการของการร้องทุกข์ก็ยังมีผลทางกฏหมายอยู่นะครับ


 ทนายป๊อด    8/21/2015 4:25:33 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน