ถูกนายจ้างลงโทษทางวินัย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขอรบกวนปรึกษาคุณทนายค่ะ

ดิฉันเป็นพนักโรงงานแห่งหนึ่ง มีตำแหน่งหัวหน้างานค่ะ คือตามกฎของโรงงานจะมีบทลงโทษพนักงานหากมีกรณีได้รับใบ CAR จากการ Audit จากหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน

1. ได้รับ 1 CAR กรณีประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมในจุดปฏิบัติงาน จากหน่วยงานภายนอกตาม ISO 14001 แต่เอกสารนี้ได้มีมาแต่เดิมคนจัดทำก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ โดยที่ดิฉันไม่ได้จัดทำและไม่ได้มีความรู้(ไม่ได้ถูกอบรม) และเอกสารได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแล้วว่าถูกต้อง และนำมาเก็บในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่ เมื่อพิจารณาโทษแล้วดิฉันถูกคาดโทษลำดับที่ 1 ดิฉันก็เลยอยากทราบว่ากรณีนี้ดิฉันควรยินยอมหรือไม่คะ และจะมีหลักกฎหมายไดไปต่อรองได้หรือไม่คะ

2. ได้รับข้อเสนอแนะ (observe) 1 หนึ่งใบ ตามกฎของบริษัทกรณีนี้จะไม่มีบทลงโทษ แต่ทางหน่วยงานสิ่งแวดล้อว่าจะออกให้เป็น CAR ภายในบริษัทซึ่งก็จะมีการลงโทษ ดิฉันอยากทราบว่ากรณีนี้มันถูกต้องไหมคะ

ดิฉันอยากทราบข้อมูลหากมีบทลงโทษออกมา จะได้รู้ว่าเราต้องยอมรับหรือไม่

ขอบคุณนะค่ะ

จากคำถามของคุณน้อง ทนายขอตอบข้อขัดข้องใจของคุณดังนี้ครับ


1. ถ้าคุณเห็นว่าการคาดโทษหรือการลงโทษไม่ถูกต้อง คุณควรจะทำหนังสือโต้แย้งการลงโทษหรือการคาดโทษไว้เป้นหนังสือส่งให้นายจ้างโดยมีรายละเอียดว่าการลงโทษไม่ถูกต้องชอบธรรมอย่างไร เป็นต้น แล้วคุณก้ควรเก็บสำเนาหนังสือดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพื่ออนาคตมีข้อพิพาทในเรื่องนี้กับนายจ้าง


2.หากในระเบียบฯมีการกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของคุณ ไว้ว่าหากเมื่อได้รับเอกสารใบ Car เรื่องที่กระทำผิดต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเรื่องระบบคุณภาพให้ต้องได้รับโทษทาวินัย ถ้าสาเหตุจากการได้รับเอกสารใบ Car เกิดจากการกระทำผิดของคุณ นายจ้างก็สามารถลงโทษทางวินัยได้ หากมิใช่เกิดจากการกระทำผิดของคุณ หากนายจ้างลงโทษคุณก็ควรโต้แย้งและไม่ควรลงนามยอมรับในเอกสารใบเตือนครับ 


 ทนายป๊อด    9/2/2015 6:04:02 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน