นายจ้างหักเงิน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

นายจ้างหักเงินพนักงานขับรถเมื่อมีอุบัติเหตุบอกหักจากเงินเบี่ยเลี้ยงไม่ได้หักเงินเดือนได้ไหม่

กรณีตามคำถาม ทนายขอตอบคำถามดังนี้ครับ
ต้องพิจารณาก่อนครับว่าเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินค่าจ้างหรือไม่ ถ้าเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินค่าจ้างนายจ้างก็ไม่สามารถหักเงินดังกล่าวได้ในทางกลับกันหากไม่ใช่ค่าจ้างนายจ้างก็สามารถหักได้


 


 


 ทนายป๊อด    11/20/2015 8:49:24 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน