นายจ้างให้เซ็นยินยอมไม่รับค่าจ้าง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ผมทำงานเป็นหัวหน้างานบริษัทแห่งหนึ่งต่อมาในวันที่ 26ตุลาคม 2558 ผมได้ยื่นใบลาออกโดยให้มีผลในวันที่15 พฤศจิกายน 2558 แต่นายจ้างไม่ยอมและแก้ไขใบลาออกผมเป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน ต่อมาผมได้ยื่นใบลากิจในวัน ที่ 12แต่นายจ้างไม่อนุมัติและทำหนังสือให้ผมเซ็นยินยอมไม่รับค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2558 โดยบอกว่าถ้าผมไม่ยอมเซ็นจะแจ้งประกันสังคมและนายจ้างใหม่ว่าผมไม่รับผิดชอบละทิ้งงานและจะส่งรายชื่อผมไปยังสมาคม HR ในนิคมทั้งหมดเพื่อขึ้น Back list ผมจึงจำใจเซ็นไป ถามว่าผมยังจะมีสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างที่ทำมาได้ไหมเพราะเป็นสัญญาเอกสารที่ไม่เป็นธรรม

สวัสดีครับ


  กรณีตามคำถามขอตอบดังนี้ครับ เอกสารที่ทำขึ้นเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฏหมายคุ้มครองแรงงานไม่สามารถใช้บังคับได้ครับ แนะนำให้ไปใช้สิทธิเรียกร้องเอาเงินค่าจ้างคืนครับ เลือกทางใดทางหนึ่งระหว่างการฟ้องศาลแรงงาน หรือ ร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน


 ทนายป๊อด    11/20/2015 8:45:12 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน