อยากถามปัญหาเรื่องสวัสดิการของพนักงานรายวันครับ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขอสอบถามหน่อยครับ คือ ทางบริษัทที่ผมทำงานอยู่จะเปลี่ยนให้พนักงานทุกคนจากรายดือนมาเป็นรายวันโดยให้พนักงานช่วยเขียนใบลาออกแล้วมาทำรายวันโดยไม่ให้สวัสดิการอะไรเลยซึ่งที่ผมทราบมาพนักงานรายวันจะมีสวัสดิการ เช่น ลาป่วย วันหยุดประจำปีโดยยังได้รับเงินเหมือนวันทำงานถูกหรือป่าวครับ แต่ทางบริษัทกับบอกว่าไม่ได้เพราะเป็นการว่าจ้างบุคคลกับบุคคล บริษัททำถูกหรือป่าวครับ อยากให้ช่วยตอบหน่อยครับ

กรณีตามคำถามของคุณอ้น ทนายของตอบดังนี้ครับ


  กรณีที่นายจ้างจะเปลี่ยนจากพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เป็นพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันโดยให้พนักงานเขียนใยบลาออก กระทำดังกล่าวเป็นกรณที่นายจ้างกำลังเปลี่ยนสภาพการจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฏหมาย  แต่เท่านั้นไม่พอยังให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกอีกถือว่าเป็นการเอาเปรียบอย่างแรง เหตุที่ให้เขียนใบลาออกเพื่อจะตัดสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามที่กฏหมายกำหนดไว้สำหรับการเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างครับ หากลูกจ้างทำตามที่นายจ้างแจ้งจะะทำให้ลูกจ้างเสียเปรียบนายจ้างครับ อายุการทำงานที่ทำมาถูกลบล้างด้วยใบลาออก แล้วต้องเริ่มนับอายุงานใหม่ สถานนะการเป็นลูกจ้างจะเปลี่ยนจากลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างทุกวัน (รายเดือน) ไปเป็นลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน ลูกจ้างประเภทนี้จะไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ คุณอ้นลองพิจารณาดูนะว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจากลูกจ้างรายเดือนเป็นลูกจ้างรายวัน  


 


 ทนายป๊อด    12/13/2015 1:38:06 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน