ไม่อนุญาตให้สหภาพใช้เวลาทำงานจัดประชุมใหญ่สามัญ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สวัสดีปีใหม่ค่ะ


ขออนุญาตเรียนสอบถามเกี่ยวกับ การที่สหภาพทำหนังสือขอใช้สถานที่ ขอใช้เวลาในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี


ส่งมายังบริษัท  ขอเรียนสอบถามว่า บริษัท จะไม่อนุญาตให้ใช้เวลาทำงานในการจัดประชุมใหญ่ได้หรือไม่...?


เนื่องจากเดือนมกราคม - มิถุนายน เป็นช่วง Hight season ของบริษัท มีคำสั่งซื้อจากลูกค้ามาก และประกอบกับ


เราผลิตสินค้าไม่ทันขาย

กรณีตามคำถามทนายของตอบดังนี้ครับ


นายจ้างสามารถที่จะไม่อนุญาตได้ครับ


 ทนายป๊อด    3/6/2016 8:26:05 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน