ลูกน้องโพสด่าลงใน เฟชบุค

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ถูกลูกน้องโฟสข้อความด่าในเฟสบุค ข้อความ"มีหัวหน้าเป็นเหี้ย ก็ปฏิบัติเหี้ยๆจึงจะเหมาะสมกัน" เรียนปรึกษาว่า


1.เลิกจ้างได้หรือไม่ครับ


2.เป็นความอาญาถ้าแจ้งความและดำเนินคดีตามกฎหมาย นำคำตัดสินของศาลมาเป็นเหตุเลิกจ้างได้หรือไม่


 

แล้วเป็นจริงหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ได้เป็นก็จบ


 กอไก่    5/19/2016 6:03:51 AM  


กรณีตามคำถามทนายของตอบดังนี้ครับ


1.การเลิกจ้างก็เป็นสิทธิของนาจ้างที่จะได้อยู่ตลอดในขณะเป็นลูกจ้าง แต่เหตุที่จะเลิกจ้างนั้นจะเป็นข้ัอยกเว้นที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรือไม่ ถ้ามีเหตุเลิกจ้างเพราะลูกจ้างกระทำผิดตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ในมาตรา 119 นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย แต่ถ้าไม่เข้าเหตุตามบทมาตราข้างต้น นายจ้างก็ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย


2.ถ้าคุณเห็นว่าลูกจ้างได้กระทำผิดวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งในมาตรา 119 คุณก้สามารถเลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลคดีอาญาครับ


 ทนายป๊อด    3/6/2016 8:02:09 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน