มาสาย แล้วถูกหักพักร้อน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

บริษัทมีวันลาพักร้อนปีละ 12 วัน 


พนักงานมาทำงานสาย 3 ครั้ง จะถูกหักพักร้อนครึ่งวัน ซึ่งบางครั้งมาสาย 3 ครั้งรวมกันยังไม่ถึง 1 ชั่วโมง


สามารถทำได้หรือไม่

กรณีตามคำถามขอตอบดังนี้ครับ


การหักวันพักร้อนนายจ้างไม่สามารถทำได้ครับ การมาทำงานสายนายจ้างสามารถกระทำได้ด้วยการลงโทษทางวินัยครับ แต่จะนำเอาวันพักร้อนมาหักออกไปไม่ได้ครับ ถือว่ากระทำไม่ชอบด้วยกฏหมายครับ 


 ทนายป๊อด    10/13/2016 10:50:49 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน