เงินค้ำประกันการทำงาน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

รบกวนถามผู้รู้ค่ะ พอดีไปสมัครงานไว้ที่บริษัทเอกชนแห่งหนี่ง เจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าต้องใช้คนเซ็นค้ำประกันการทำงาน และเงินจำนวนนึง ซึงเราได้จ่ายไปแล้ว แต่หลังจากนั้นเราเปลี่ยนใจ ไม่ไปทำแล้ว ซึ่งก็ยังไม่ถึงกำหนดวันเริ่มงานด้วย เราสามารถ เรียกคืนจาก บริษัทได้หรือไม่ รงกวนตอบด้วยนะค่ะ

สวัสดีครับ 


เงินที่มอบให้นายจ้างคือเงินคำ้ประก้นการทำงาน นายจ้างจะหักเงินหรือไม่คืนเงินดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อลูกจ้างได้กระทำความเสียหายขึ้นในระหว่างการทำงานตามสัญญาจ้าง เมื่อคุณยังไม่ได้เป็นลูกจ้างนายจ้างกัน เงินดังกล่าวคุณสามารถขอคืนได้ทั้งจำนวนครับ


 ทนายป๊อด    9/20/2016 2:30:09 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน