การแก้ไขระเบัยบข้อบังคับ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

หาก บ.จะทำการแก้ไขระเบียบข้อบังคับ  โดยมีประเด็นที่จะแก้ไข


1. เปลี่ยน wording เงื่อนไขการทดลองงาน จากเดิม "ทดลองงานไม่เกิน 180 วัน" ไปเป็น "ไม่น้อยกว่า 180 วัน" จะต้องไ้รับการยินยอมจากพ.ทุกคนไหม ? หรือเฉพาะพ.ที่ทดลองงานอยู่เท่านั้น ? หรือไม่ต้องก็ได้ ?


2. จากเดิมที่ระบุว่า แต่ละปี บ.จะจัดกิจกรรมอะไรบ้างให้กับ พ. โดยมีเงื้่อนไขว่า "ขึ้นกับภาวะการณ์ธุรกิจของบ.ในแต่ละปี" จะแก้ไขใหม่เป็น โดยตัดหมวดนี้ออกไปเลย จะทำได้ไหม อย่างไร ? และต้องให้ พ.ลงนามยินยอมไหม ?


เพิมเติม : บ.ไม่มีสหภาพ มีแต่ คกก.สวัสดิการฯ ( พ.จำนวน 280 คน มีสวัสดิการค่อนข้างดีมาก )


ขอบคุณมากครับ

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ 


ตามกฏหมายการแก้ไขระเบียบข้อบังคับในการทำงานจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ครับหลักใหญ่โดยรวมก็จะต้องให้ลูกจ้างยินยอมเสียก่อนถึงจะมีผลบังคับได้ แต่ตามเหตุผลที่จะขอแก้ไขการทดลองงานจากเดิม ตีความแล้วเป็นคุณกับพนักงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมครับ


 ทนายป๊อด    11/17/2016 9:02:57 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน