เวลาการทำงานของตำแหน่งผู้จัดการ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ตอนสัมภาษณ์ไม่ทราบมาก่อนว่าต้องทำงานตั้งแต่ 8.00-19.00 น. พอมาทำงานวันแรกถึงรู้ ด้วยเหตุผลว่าผู้จัดการจะต้องอยู่ตั้งแต่ห้างเปิดถึงปิด แต่ถ้าเป็นช่วงมีการทำงานพิเศษของส่วนงานอื่นก็ต้องอยู่จนกว่าเขาจะทำงานกันเสร็จ แต่เวลาที่เกินวันละ 2 ชม.ที่บังคับทุกวันแล้ว และเวลาจากงานอื่นก็ไม่มีสิทธิได้โอที ซึ่งงานที่เกินเวลาส่วนใหญ่บุคึลไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่โดนบังคับตลอด บางครั้งตี1 ก็มี แต่ก็ทนทำไปเพราะไม่อยากตกงาน และทำอย่างนี้มาตลอดเวลา 9 เดือน จนได้งานใหม่ อยากถามเพิ่มเติมว่าตามหลักแบบนี้สามารถบังคับได้หรือเปล่า แล้วผู้จัดการไม่มีสิทธิได้โอทีจริงหรือเปล่า เพราะถ้าอยู่ไม่ถึงเวลาที่กำหนดหรือเข้างานสายก็จะถูกหักตัง

กรณีตามคำถาม ทนายขอตอบดังนี้ครับ 


กรณีของคุณก็ต้องดูตามระเบียบข้อบังคับว่าจะต้องทำงานตั้งแต่เวลาใดถึงแล้วใด ซึ่งตามกฏหมายกำหนดไว้ชัดเจนงานบริการ งานผลิต จำหน่ายครับว่าเวลาทำงานต้องไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง ถ้าเกินถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา เนื่องจากคุณมีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตามกฏหมายกำหนดว่าไม่ต้องจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแต่นายจ้างจะต้องจ่ายให้เป็นเงินค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติครับ ให้ดู พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 65 (7) งานที่มีลักาณะหรือสภาพต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนได้  


 ทนายป๊อด    11/17/2016 10:24:18 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน