นายจ้างยกเลิกสวัสดิการ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สวัสดีค่ะ มีกรณีการขายบริษัทให้บริษัทข้ามชาติ โดยมีสัญญาการโยกย้ายพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าพนักงานจะได้ค่าจ้างและสวัสดิการเหมือนบริษัทเดิมทุกประการภายใต้บริษัทใหม่ ต่อมาบริษัทใหม่ยกเลิกสวัสดิการบางอย่างโดยอ้างว่าไม่มีนโยบายนี้ที่สาขาอื่นๆทั่วโลก แบบนี้ถือว่าผิดสัญญาการโยกย้ายพนักงานและเราสามารถเรียกร้องสิทธิเดิมคืนได้ไหมคะ

กรณ๊ตามคำถามของคุณทนายขอตอบดังนี้ครับ 


ตอบ : การยกเลิกจ้างสวัสดิการที่คุณกล่าวมาเมื่อในสัญญาโอนย้ายนายจ้างใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่มีอยู่อย่างไรก็รับไปทั้งหมด ดังนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการโดยที่ลูกจ้างไม่ยินยอม ถือว่านายจ้างกระทำฝ่าฝืนต่อกฏหมายครับ ลูกจ้างทั้งหมดควรโต้แย้งคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการดังกล่่าวครับ ถ้าอยู่เฉยๆไม่โต้แย้ง อาจถือว่าได้รับรับการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการดังกล่าวนะครับ 


 ทนายป๊อด    6/27/2017 10:37:38 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน