การจ่ายค่าล่วงเวลา

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขอเกริ่นนำดังนี้ค่ะ
         
จขกท. ทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยเริ่มงานตั้งแต่ ช่วง พฤษภาคม พ.ศ. 2558 


โดยได้รับค่าจ้าง 17,000 บาท โดยดูงานในส่วนฝ่ายผลิตและฝ่ายคุณภาพ และเมื่อผ่านโปรได้เพิ่มให้เป็น 18,000 บาท แต่จะไม่ได้ค่าล่วงเวลา หากทำงานไม่เกิน 12 ชม.(เช่น เข้างาน 8.00 จะได้ค่าล่วงเวลาก็ต่อเมื่อหลัง 20.00 น.) 
จขกท.ก็รับทราบและปฏิบัติตาม(แต่ไม่ได้มีการลงชื่อในเอกสารใด ๆ ที่ระบุเกี่ยวกับเงื่อนไขนี้) 
         
จนเมื่อทำงานมาได้ครบ 1 ปี จขกท.ยื่นขอลาออกเนื่องจากหน้างานค่อนข้างหนัก เลิกงานดึก เข้างานเช้า ประกอบกับการเหนื่อยล้า รวมถึงช่วงเวลานั้น บริษัทเดิมที่เคยทำงานก่อนหน้านี้ติดต่อมา ให้กลับไปช่วยงาน และเสนอเงินเดือนที่ 32,000 บาท   แต่ทางผู้บริหารบริษัทปัจจุบันเรียกพบและเพิ่มเงินเดือนให้เป็น 25,000 บาท โดยให้ดูงานในส่วนคุณภาพอย่างเดียว ส่วนของการผลิตมีการรับคนมาเพิ่ม จขกท.จึงเลือกที่จะอยู่ต่อ(โดยส่วนตัว ณ ตอนนั้น ชอบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทปัจจุบัน) 
         
และเมื่อมีการขยายกำลังและพื้นที่การผลิตที่มากขึ้น ก็มีการถ่ายอำนาจการตัดสินใจต่าง ๆ ให้ ผจก. โรงงานมากขึ้น ประกอบกับจำนวนพนักงานมากขึ้น โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มีการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี จขกท.ได้รับการปรับขึ้น 1,250 บาท แต่จะไม่ได้ค่าล่วงเวลาไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นการมาทำงานในวันอาทิตย์ จะได้เพิ่ม 1 แรง(ในส่วนของวันอาทิตย์ ได้ 1 แรงตั้งแต่ช่วงแรกที่ทำงาน เช่น หากเงินเดือน 15,000 บาท มีการทำงานวันอาทิตย์เต็มวัน 1 วัน ก็จะได้ค่าแรงเพิ่มอีก 500 บาท) 


          จขกท. ก็รับทราบ ก็รับทราบและปฏิบัติตาม(แต่ไม่ได้มีการลงชื่อในเอกสารใด ๆ ที่ระบุเกี่ยวกับเงื่อนไขนี้) แต่ จขกท.เข้างาน 8.00 ตามปกติ แต่การเลิกงาน จขกท. บางวันก็เลิกงาน 17.00 บางวันก็เลิกงาน 19.00 บางวันก็เลิกงาน 21.00 น. โดยดูหน้างานว่าวันนั้น ๆ การผลิตดำเนินราบรื่น ลูกน้องไม่มีแจ้งความผิดปกติที่อาจส่งผลต่อเนื่องต่อการผลิต(เช่นเครื่องเสีย เป็นต้น) ถ้าราบรื่นก็กลับเร็ว คือ 17.00-18.30 น. ไม่เคยกลับก่อนนั้น แต่หากงานพบปัญหา ก็อยู่จนจบงาน ถ้าต้องเสร็จ ตี 1-2 จขกท. ก็นอนที่โรงงานก็เคยทำ (งานมีกะเดียว)


          เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ต้นปี จนถึงช่วงเดือนสิงหาคม มีการแจ้ง จขกท. ว่า อัตราค่าจ้างที่ให้นั้น เป็นค่าจ้างที่ จขกท. ทำงานครบ 12 ชม.(รวมเวลาพัก 1 ชม) ถึงจะได้เงินเดือนตามที่เคยให้ โดยปัจจุบัน จขกท. ต้องทำงาน 8.00 - 20.00 น. แต่หากการผลิตเสร็จสิ้นเร็วกว่า 20.00 น.   จขกท. สามารถกลับพร้อมกับการการผลิตเสร็จสิ้นได้  แต่จากการที่ปรับขึ้นเงินเดือนให้ ไม่ได้มีการกล่าวถึงข้อบังคับเช่นนี้ โดย จขกท. รู้สึกรับไม่ได้กับข้อบังคับเช่นนี้ 


 


          จึงรบกวนสอบถามว่าหากมีการร้อเรียนกับแรงงาน จขกท. จะสามารถชนะได้มั้ย หรือควรดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ


 ใหม่    9/6/2017 5:57:24 PM  


กรณีตามปัญหาของคุณ ข้อเท็จจริงที่ผ่านมาคุณทำงานเกินเวลาทำงานตามปกติจริงแต่ส่วนที่ทำงานเกินเวลาทำงานปกติจะเป็นการทำงานล่วงเวลาหรือไม่อย่างไร ก็คงจะต้องดูข้อเท็จจริงต่อไปว่านายจ้างมีคำสั่งหใ้ทำงานล่วงเวลาหรือไม่ หรือว่าเราต้องทำงานที่ทำอยู่ให้แล้วเสร็จเลยต้องทำงานเกินเวลาปกติ เกี่ยวกับประเด็นก็ควจะต้องดูเรื่องการทำงานล่วงเวลาที่กฏหมายกำหนดไว้ครับว่า นายจ้างต้อมีคำสั่งให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาปกติ และลูกจ้างจะต้องยอมรับคำสั่งที่นายจ้างสั่งให้ทำงานล่วงเวลาเป็นหนังสือด้วย กรณีของคูณก็ต้องดูเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวครับ หากไม่มีเอกสารคำสั่งและหนังสือยินยอมจากคุณ กรณีอาจแปลความได้ว่าการทำงานเกินเวลาทำงานตามปกติของคุณมิใช่เป็นการทำงานล่วงเวลาก็ได้ครับ 


 ทนายป๊อด    9/6/2017 1:40:49 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน