ทุนประกันทำงาน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เนื่องจาก บ.จะหักค่าประกันในทำงานโดยไม่ได้มีสัญญา จะหักในเงินเดือนเป็นเวลา 4 งวด  ได้หรือไม่ และเมื่อลาออก ไม่ได้ทำให้ บ.เสียหาย จะได้เงินประกันคืนหรือไม่ (หักทุกปี)หน้าที่เกี่ยวกับคลังสินค้า

กรณีตามคำถามทนายขอตอบคำถามดังนี้ เงินประกันการทำงานมิใช่ว่านายจ้างจะเรียกเก็บจากพนักงานได้ทุกคนที่สมัครเข้ามาทำงาน ตามกฏหมายได้กำหนดให้นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันได้บางตำแหน่งเท่านั้่น เช่น พนักงานการเงิน พนักงานเก็บเงิน พนักงานควบคุมคลังสินค้า พนักงานทำงานเกี่ยวเงิน ทอง นาค ฯ เงินประกันนายจ้างจะเรียกเก็บได้ไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวันขั้นต่ำเท่านั้น และเมื่อนายจ้างหักไปแล้วจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในนามลูกจ้างและนายจ้าง เมื่อลูกจ้างลาออกนายจ้างจะต้องคืนเงินประกันในกำหนดระยะเวลา 7 วันนับจากวันออกจากงาน เงินประกันจะนำมาหักจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานเท่านั้น


 ทนายป๊อด    10/14/2017 11:25:52 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน