การจ่ายค่าชดเชย เนื่องจากเกษียณอายุ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สอบถามเรื่องการจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากเกษียณอายุ


สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับปรับปรุง 2560 ตามมาตรา 118/1 ไหมค่ะ ที่ว่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยภายใน 30 วันหลังจากที่ลูกจ้างแสดงเจตนา


และขอสอบถามเพิ่มเติมถึงกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน และผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 เนื่องจากไม่ได้ระบุถึงการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุไว้ กรณีนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างไรค่ะ และต้องจ่ายภายในกี่วันค่ะ

ตอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มิได้คุ้มครองลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษาครับ ดังนั้นจึงต้องกลับไปดูระเบียบของสถาบันครับว่ากำหนดเรื่องการเกษียณและเงินที่จะได้รับไว้อย่างไร


 ทนายป๊อด    10/21/2017 8:50:08 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน