ทุนประกัน กับ เบี้ยประกัน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เนื่องจาก บ.มีนโยบายหักเบี้ยประกัน 3,222.84บาท แบ่งจ่าย 4 งวด งวดละ 806 บาทกับ บ.ประกัน ซึ่งในตำแหน่งงานคือ Admin ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเก็บเงินสด แต่มีประสานงานกับคลังสินค้า เบี้ยประกันนี้จะหักทุกปี


 คือ คลังสินค้าจะมีการนับสต๊อคทุกเดือนอยู่แล้ว กรณีสินค้าในคลังหาย คลังและ Admin ต้องจ่ายเป็นเงินสดให้กับ บ.อยุแล้ว แล้วมีเบี้ยประกันมาเพิ่มภาระหนี้ Admin กับ คลังสินค้า  มีแค่เงินเดือนอย่างเดียวกับ หักประกันสังคม อย่างอื่นไม่มี เงินเดือนน้อย เบี้ยประกันนี้เมื่อ ครบสัญญา ปีต่อปี ไม่ได้ทำให้ บ.เสียหาย ลาออก ก็ ไม่ได้เงินคืน จึงขอคำปรึกษา   ว่า  


  1.บ.ทำถูกต้องไหม มีสิทธิ์ที่จะทำได้หรือไม่


   2.ในสัญญาจะมาให้เซ็นยินยอมระบุว่าเก็บเงินสด สัญญาใช้ได้หรือไม่


          ขออภัยไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย หักทุนประกัน กับหักเบี้ยประกัน

สวัสดีครับ กรณีของคุณทนายขอบตอบดังนี้ครับ


การหักเงินค่าจ้างจะต้องเป็นการเพื่อชำระเงินที่เป็นสวัสดิการที่นายจ้างจัดตั้งให้มีขึ้น แต่กรณีของคุณน่าผิดต่อกฎหมายครับ คุณสามารถปฎิเสธไม่ยอมให้หักเงินค่าจ้างได้ครับ


 ทนายป๊อด    11/1/2017 12:43:38 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน