ประเภทใช้สิทธิในการลา

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ผมได้ลาป่วยในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยในวันดังกล่าวผมไปตามใบนัด เพื่อทำการอัลต้าซาวด์ช่องท้องเพื่อตรวจไขมันเกาะตับ ของโรงพยาบาล  ซึ่งในวันนั้นได้พบกับเจ้าหน้าที่ในห้อง x-ray ไม่ได้พบกับแพทย์ และผมไม่มีใบแพทย์มาใช้ประกอบในการลงป่วย มีแต่เพียงใบนัดเท่านั้น แต่ทางบริษัทฯ แจ้งว่าไม่สามารถลาป่วยได้ ให้ใช้เป็นการลากิจแทน ซึ่งการลากิจของบริษัทฯ นั้น มีการหักเงินค่าแรง (ผมเป็นพนักงานรายเดือน) ในวั้นที่ลาด้วย ไม่ทราบว่าผมสามารถใช้สิทธิในการลาป่วยได้หรือไม่ หรือว่าต้องใช้สิทธิลากิจตามที่ทางฝ่ายบุคคลได้บอกผมมาครับ

กรณีของคุณทนายขอตอบดังนี้ การลาป่วยตามกฏหมายกำหนดไว้ว่าลาป่วย3วันทำงานติดกันจะต้องส่งใบรับรองแพทย์ กรณีของคุณป่วย1วันไม่จำเป็นต้องส่งใบแพทย์ครับ คุณสามารถยืนยันว่าป่วยได้โดยนำเอกสารใบนัดและเอกสารอื่นเช่นไปเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลไปแสดงได้ว่าในวันดังกล่าวคุณป่วย หากนายจ้างไม่จะให้เป็นลากิจ คุณก็คววรทำหลักฐานการโต้แย้งไว้ และไปร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงานได้เพื่อขอให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับวันลาป่วยครับ


 ทนายป๊อด    11/3/2017 5:55:57 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน