ค่าเสียหาย ตามมาตรา49

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขอเรียนสอบถามกรณีนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจะเรียค่าเสียหาย ตามกฏหมายมาตรา49 ได้เท่าได ปัจจุบันผม มีอายุ55ปี ทำงานกับนายจ้างมาแล้ว16ปี เงินเดือนที่ได้รับประมาณ100,000฿ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นายจ้างต้องจ่ายอีกเดือนละ10% มีภาระต้องเลี้ยงดูมารดา ภรรยาและลูก มีภาระต้องผ่อนบ้านและรถยนต์ ระเบียบของบ.นายจ้างให้เกษียรอายุที่60ปี เพราะฉะนั้นผมยังเวลาทำงานอีก5ปีหรือ60เดือนครับ อยากทราบว่าถ้าผมจะเรียกค่าเสียหาย คิดว่าศาลจะพิจารณาได้ประมาณเท่าไรครับ (อายู55ปีสามารถขอเกษียรก่อนได้โดยบริษัทจะจ่ายชดเชยตามกฏหมายและอาจบวกเพิ่มพิเศษให้อีก5เดือน)

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ 


ตอบ ค่าเสียหายเลิกจ่้างไม่เป็นธรรม บรรทัดฐานตามคำพิพากษาจะกำหนดไว้อายุงาน1ปี จะได้รับค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างสุดท้ายจำนวน 1เดือน


 ทนายป๊อด    11/21/2017 1:14:04 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน