การจ่ายค่าจ้างให้พนักงาน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

กรณี​ที่นายจ้างเลื่อนจ่ายค่าจ้างจากปกติจะจ่ายทุกวัน​ที่​5เเละ20ของทุกเดือนเเต่มาครั้งนี้ทางนายจจ้างจะบอกเลื่อนจ่ายไปเป็นวันที่10ซึ่งมาบอกวันที่4ก่อนเงินออก1วันทางนายจ้างมีสิทธิ์ทำได้ไหม..หรือต้องเเจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนกี่วัน


และอยากทราบอีกกรณีอย่างเช่นบริษัทหักเงินสะสมของพนักงานทุกๆเดือนจนครบทางกำหนดที่จะจ่ายคืนให้เเต่ทางบริษัทก็ยังไม่คืนให้จนล่วงเลยมาหลายเดือน(เงินงวดใหม่ก็หักเเล้วตั้งเเต่เริ่มเดือนใหม่หลังจากที่ครบแล้ว)เเบบนี้ทางบริษัททำได้ไหมและต้องจ่ายดอกเบื้ยให้ไหม(ไม่มีคำชี้เเจงที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ)​

กรณีตามคำถามของคุณจักรวินทร์ฯ ทนายขอตอบดังนี้ 


ตอบ:การเลื่อนกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบถาวร ไม่มีกฏหมายกำหนดเรื่องนี้ไว้ เพียงแต่กฏหมายกำหนดไว้ว่าหากนายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างไม่ตามกำหนดวันเวลาที่กำหนดไว้ นายจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และถ้าหากมีเจตนาไม่จ่ายจะต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ทุกระยเวลา7วัน 


 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรนายจ้างจะต้องแจ้งข้อเรียกร้องและมีการเจรจาในการขอเลื่อนวันออกรับเงินค่าจ้างจากลูกจ้างทั้งหมด หากลูกจ้างยอมรับการเปลี่ยนวันก็ใช้วันที่นายจ้่างขอเลื่อน หากลูกจ้างไม่ยินยอมนายจ้างก็เปลี่ยนแปลงวันรับเงินไม่ได้


 ทนายป๊อด    4/6/2018 6:14:59 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน