พนักงานเบิกค่าตอบแทนเกินกำหนดระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดสามารถเบิกค่าตอบแทนกได้หรือไม่

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สวัสดีค่ะ นายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายค่าตอบแทนพนักงานได้หรือไม่หากพนักงานทำเรื่องเบิกเกินกำหนดระยะเวลที่นายจ้างกำหนด


ข้อมูล  1.หน่วยงานเป็นองค์กรของรัฐ ซึ่งกำหนดว่าไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน


          2. หน่วยงานมีประกาศแจ้งเวียนให้พนักงานทราบว่า ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ที่เกิดขึ้นภายในปีงบประมาณใดให้เบิกภายในปีงบประมาณนั้น


         3. พนักงานนำเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณเก่า (ปีงบ 61) มาขอเบิกในปี 2562 หน่วยงานปฏิเสธไม่จ่ายได้หรือไม่คะ


ขอบพระคุณค่ะ

กรณีตามคำถามของคุณศรีสุดาทนายขอตอบคำถามดังนี้ครับ 


ตอบ เนื่องจากหน่วยงานที่สังกัดเป็นหนึ่วยงานราชการ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฏหมายคุ้มครองแรงงานจริงตามที่คุณได้รับทราบข้อมูลมาครับ ทางที่ดีที่สุดก็ควรปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานกำหนดไว้ดีที่สุดครับ 


 ทนายป๊อด    1/16/2019 2:18:26 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน