การถูกกักตัวในช่วงโควิท

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ปกติทำงานเป็นพนักงานสายผลิตแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการเข้ากะ แต่จากสถานการณ์โควิท ทำให้หน่วยงานสั่งกักบริเวณโดยจัดที่พักและอาหารให้ แต่มีคำสั่งห้ามออกนอกพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ แม้กระทั่งในวันหยุดก็ห้ามกลับที่พักอาศัย(แม้ว่าที่พักจะไม่ห่างจากที่กักตัว)ไม่สามารถเจอกับคนในครอบครัวได้ โดยต้องอยู่เฉพาะในบริเวณเวณที่ถูกจัดไว้ให้ในโรงงานเท่านั้น เป็นเวลาก ว่า 1 เดือนแล้ว อยากสอบถามว่าในกรณีนี้สามารถเรียกร้องค่าชดเชยอะไรได้จากนายจ้างบ้าง 

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน