ค่าชดเชย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

จ้างให้เฝ้าที่ดิน (เอกชน) หากขายที่ดินต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าออกไปจากที่ดินหรือไม่

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน