ค่าชดเชย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เอกชน จ้างแม่บ้านมาดูแลบ้าน หากผู้จ้างเสียชีวิต หรือเลิกจ้าง ต้องเสียค่าชดเชยหรือไม่

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน