สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
Forum 1
ตั้งคำถามคลิ๊กที่นี่!!
ลูกจ้างรายวัน
(Reader : 1107)
กรณีหากบริษัทฯ จ้างลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานขาย แต่จ้างเป็นรายวัน โดยหักค่าแรง 3 % แล้วจ่ายค่าจ้าง แบบนี้กฎหมายถือว่าเป็นพนักงานของนายจ้างหรือไม่ครับ แล้วได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับพนักงานประจำหรือไม่อย่างไร เช่นเรื่องประกันสังคมและอื่นๆ (ได้รับค่าจ้างเฉพาะวันที่มาทำงาน)
จากคุณ wave (18/5/2548 12:45:29)
โดย : คุณ waveวัน/เวลา : 2/9/2552 7:45:40
การที่จะดูว่าลักาณะการจ้างถือว่าเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างกัน ก็จะต้องดูที่ นายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาหรือไม่ และอยู่ภายใต้กฏระเบียบหรือไม่ เช่นต้องทำงานในเวลา 09.00 -07.30 น. ถ้าเข้าลักษระข้างต้นก็ถือว่ามีลักษณะเป็นลูกจ้างนายจ้างกันครับ เมื่อนายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน นายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเป็นเงินสมทบ นำสังสนง.ประกันสังคมด้วยครับ หากนายจ้างไม่กระทำให้หถือว่านายจ้างกระทำผิด อย่างนี้ร้องเรียนที่ สนง.ประกันสังคมได้เลยครับ
แต่การจ้างพนักงานขายบางประเภทไม่ถือว่ามีว่าลักษณะเป็นลูกจ้างนายจ้างกัน เช่น ให้ขายสินค้าให้และได้รายได้จากยอดการจำหน่ายสินค้า ไม่ต้องตอกบัตร ทำงานอย่างอิสระ อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นายจ้างและลูกจ้างต่อกัน ครับ
จากคุณ ทนายป๊อด 09-1280752 09-1280752 (18/5/2548 22:37:35)
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :2/9/2552 7:46:12
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.tanaypod.com