สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
Forum 1
ตั้งคำถามคลิ๊กที่นี่!!
สัญญาจ้างงาน
(Reader : 1014)
หากในสัญญาจ้างงานระบุบไว้ว่าต้องทำงานวันเสาร์ด้วย (รวมจำนวนชั่้วโมงแล้วไม่เกินกฏหมายแรงงาน) แต่มีการตกลงเพิ่มเติมเป็นกรณ๊พิเศษโดยวาจาว่าไม่ต้องทำงานในวันเสาร์ดังที่ปรากฏในสัญญา หากมีการทำงานในวันเสาร์จะถือเป็นการทำงานล่วงเวลา และถือปฏิบัติตามนี้มาโดยตลอด
ภายหลังทางบริษัทต้องการให้พนักงานคนดังกล่าวมาทำงานเพิ่มเติมในวันเสาร์ โดยมิไดุ้ถือเป็นการล่วงเวลาเพราะถือว่าตามตำแหน่งแล้วพนักงานจะต้องทำงานวันเสาร์ นายจ้างสามารถทำได้หรือหรือไม่ หากลูกจ้างไม่ยินยอมมีสิทธิ์เรียกร้องหรือไม่ กรณีนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานหรือไม่

โดย : ส้มวัน/เวลา : 29/12/2552 8:17:13
เมื่อสัญญากำหนดไว้ว่าวันเสาร์เป็นวันทำงานตามปกติ ในทางปฏิบัติไม่เคยมาทำงานวันเสาร์เลย กรณีอย่างนี้จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกันแล้วเพราะเป็นคูรแก่ลูกจ้าง หากนายจ้างต้องการให้กลับไปทำงานในวันเสาร์อีก ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใหม่เป็นให้มาทำงานในวันเสาร์ กรณีนี้นายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับการทำงานในวันหยุดครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :30/12/2552 2:47:36
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.tanaypod.com