สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
Forum 1
ตั้งคำถามคลิ๊กที่นี่!!
ใบรับรองเงินเดือน
(Reader : 9160)
นายจ้างมีสิทธิไม่ออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างหรือไม่
เนื่องจากลูกจ้างนำไปขอผ่อนสินค้า เมื่อไม่สามารถผ่อน
ต่อได้ ก็เลยลาออกเพื่อหนีหนี้ อยากตัดปัญหาการลาออก จึงไม่ออกให้ได้หรือไม่
โดย : แจ่มวัน/เวลา : 29/1/2553 21:53:35
หนังสือรับรองเงินเดอนายจ้างมีสิทธิที่จะไม่ออกให้ก็ได้ครับ แท้จริงแล้วเอกสารใบแสดงการรับเงินค่าจ้างก็สามารถใช้ทดแทนเอกสารใบรับรองเงินเดือนได้ครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :29/1/2553 22:45:25
อยากรู้
โดย :aoi
วัน/เวลา :4/9/2553 17:20:20
ช่วยส่งแบบรับรองเงินเดือนมาให้หน่อยได้ไหมคะ
Yanotai1986@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย :ญาโณทัย จิตรทาน
วัน/เวลา :9/4/2554 19:02:44
แล้วจะดำเนินการให้ตามความต้องการครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :9/4/2554 22:28:43
ขอถามเพิ่มเติมนะคะ
ถ้าบริษัทไม่มี เอกสารใบแสดงการรับเงินค่าจ้าง
แล้วพนักงานต้องการ หนังสือรับรองเงินเดือน
นายจ้างมีสิทธิที่จะไม่ออกให้ได้หรือไม่คะ

ขอบคุณคะ
โดย :ng
วัน/เวลา :31/5/2554 22:45:45
หนังสือรับรองเงินเดือนนายจ้างอาจจะออกให้หรือไม่ให้ก็๋ได้เพราะไม่มีกฏหมายกำหนดให้นายจ้างต้องออกให้เมื่อลูกจ้างร้องขอ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :1/6/2554 19:14:01
ถ้าบริษัทไม่ออกสลิปเงินเดือนให้
มีการจ่ายเงินเดือนโอนผ่านทางมือถือ
แบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ
โดย :Member
วัน/เวลา :4/4/2558 0:49:14
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.tanaypod.com