สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อ username
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
สมัครสมาชิก
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น 300 บาท ทั่วประเทศใช่หรือไม่ลูกจ้างได้ประโยชน์
รวมกฏหมายแรงงาน
พ.ร.บ.ประกันสังคม2533
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์2542
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 2537
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ปี 2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541
กฏหมายแรงงาน[Eng]
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
หน่วยงานด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศาลแรงงานกลาง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
Forum 1
ตั้งคำถามคลิ๊กที่นี่!!
ค่าแรงลูกจ้างรายวัน
(Reader : 7456)
กรณีลูกจ้างรายวัน (ที่ปกติบริษัทหยุดวันอาทิตย์) ทำงานในวันหยุดตามประเพณีซึ่งเป็นวันหยุดที่บริษัทประกาศ ลูกจ้างจะได้รับเงินค่าจ้าง 2 เท่าหรือไม่
(จำนวนวันทำงานใน 1 อาทิตย์ของลูกจ้างไม่แน่นอน
บางครั้งก็ 6 วัน บางครั้งก็ 4-5 วัน ก็มีค่ะ )

ขอบคุณค่ะ
โดย : พิมพ์วัน/เวลา : 16/3/2553 9:44:51
ต้องได้จำนวน 2 เท่าครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :16/3/2553 16:02:54
กรณีลูกจ้างรายวันลาป่วย หรือลาทุกประเภท มีสิทธิได้รับค่าจ้างไหม และวันหยุดตามประเพณีได้หรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณค่ะ
โดย :เล็ก
วัน/เวลา :25/10/2553 11:15:15
ลาป่วยได้รับเงินค่าจ้าง ,ลากิจจะได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าระเบียบกำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ,วันหยุดตามประเพณี 13 วันต้องได้รับเงินค่าจ้างในวันหยุดประเพณีครับ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :26/10/2553 8:22:13
ขอถามหน่อยครับ

ถ้าเป็นพนักงานรายวันมีสิทธิได้รับค่าจ้างเนื้องจากวันหยุดประเพณี

แล้วถ้ามาทำงาน จะได้ 2เท่า บวก กับ 1 เท่า ค่าวันหยุดประเพณี รวมเป็น 3 เท่าใช่ไหมครับ พอดีอ่านแล้วงงนิดหน่อย

ขอบคุณครับ
โดย :ฤกษ์
วัน/เวลา :16/3/2554 15:23:15
-ลูกจ้างที่ได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายวันในวันหยุดประเพณีจะต้องได้รับเงินค่าจ้างครับ
- หากนายจ้างสั่งให้มาทำงานก็จะได้เพิ่มอีก 1 เท่า รวมเป็นสองเท่าครับ มิใช่ได้ 3 เท่าดังที่เข้าใจครับ
โดย :ทนายป๊อด 089-1280752
วัน/เวลา :16/3/2554 21:37:41
ที่บริษัทที่ทำงานอยู่มีพนักงานรายวันและบรรจุแล้วในวันหยุดตามประเพณีจะได้รับค่าจ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้รับค่าจ้างนายจ้างจะมีความผิดหรือเปล่าและสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่
โดย :นงคราญ
วัน/เวลา :5/5/2554 16:55:07
ที่บริษัทที่ทำงานอยู่มีพนักงานรายวันและบรรจุแล้วในวันหยุดตามประเพณีจะได้รับค่าจ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้รับค่าจ้างนายจ้างจะมีความผิดหรือเปล่าและสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่
โดย :นงคราญ
วัน/เวลา :5/5/2554 16:55:08
ที่บริษัท มีลูกจ้างรายวันเป็นส่วนมาก อยากทราบว่ากรณี
นายจ้างสั่งหยุดงาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้างหรือไม่
โดย :นง
วัน/เวลา :5/5/2554 17:13:37
ตอบ คุณนงดังนี้ครับ
-พนักงานรายวันมีการปรับให้เป็นพนักงานรายเดือนใช่หรือไม่ ถ้าใช่ พนักงานรายเดือนได้รับเิงนค่าจ้างทุกวันอยู่แล้วแม้วันหยุดก็จะได้รับ ดังนั้นจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างในวันดังกล่าวเพิ่มครับ
-กรณีนายจ้างสั่งให้หยุดงานเพราะเหตุผลของนายจ้าง นายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างในวันที่นายจ้างสั่งให้หยุดงานแก่ลูกจ้างครับ
โดย :ทนายป๊อด โทร 089-1280752
วัน/เวลา :5/5/2554 19:57:06
ลูกจ้างเหมาของไปรษณีย์ยังไม่เห็นได้เลย สวัสดิการอะไรก็ไม่มีให้เลย ขอบอก ที่ต้องทำอยู่ทุกวันนี้เพราะจะให้ออกไปหางานที่ไหนได้แล้ว อยู่มานานยังไม่ได้บรรจุเลย ขอบอก
โดย :สายสมร
วัน/เวลา :30/5/2554 20:06:37
ทำไมไปรษณีย์มีพนักงานมากมาย แล้วทำไมถึงไม่ทำประกันสังคมให้กับลูกน้องฯ ในเมื่อเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้วไม่ใช่หรือ เอๆๆๆๆ หรือว่าหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเสียมากกว่าหรือเปล่า
โดย :สิงห์
วัน/เวลา :30/5/2554 20:10:55
พนังงานรายวันทำงานในวันหยุดประเพณีที่อยู่ในช่วงทดลองงานจะได้ค่าแรงกี่เท่าครับ
โดย :สมบูรณ์
วัน/เวลา :10/8/2554 20:25:33
พนังงานรายวันทำงานในวันหยุดประเพณีที่อยู่ในช่วงทดลองงานจะได้ค่าแรงกี่เท่าครับ
โดย :สมบูรณ์
วัน/เวลา :10/8/2554 20:25:35
หากได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนก็จะได้อีกหนึ่งเท่า แต่ถ้าเป็นลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันจะได้รับเพิ่มเป็นสองเท่าครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :11/8/2554 6:31:15
ลูกจ้างรายวันค่าแรง 300 บาท ได้รับค่าฝืมืออีก 100 บาท กรณีวันหยุดตามประเพณี นายจ้างต้องจ่ายเท่าไรคะ
โดย :เมธาวี
วัน/เวลา :8/8/2555 19:18:13
นายจ้างก็ควรจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับการทำงานในวันหยุดจำนวน 400 บาทครับ ค่าฝีมือแรงงานน่าจะเป็นเงินค่าจ้างเพราะเป็นการจ่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างงานในวันเวลาทำงานตามปกติ เงินดังกล่าวคงไม่ใช่เงินสวัสดิการนะครับ หากเป็นเงินค่าสวัสดิการเงินจำนวน 100 บาทก็คงจะไม่ได้รับจะได้รับเพียง 300 บาทเท่านั้น
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :10/8/2555 8:45:53
ลูกจ้างรายวันมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันลาคลอดหรือไม่
โดย :su
วัน/เวลา :17/12/2555 13:18:58
จะเป็นลูกจ้างประเภทใดก็ตาม ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการลาคลอดตามกฏหมาย และในวันลาคลอดนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทุกประเภทครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :20/12/2555 6:18:25
ท่านครับ
ลูกจ้างรายวันนะครับ
วันหยุด ก็ไม่ได้เงินค่าจ้างสิครับ
แตกต่างกันนะครับ
ลูกจ้างรายวัน กับ ลูกจ้างประจำ กับ พนักงาน
( อายุงาน วุฒิการศึกษา )
หยุดได้ตั้งคง ป่วยกันทั้ง หน่วยงานสิครับ
คิดหน่อยนะ ท่าน!!
โดย :Tatsumi Oga
วัน/เวลา :11/10/2556 17:41:36
กรณีพนักงานรายวัน สมมุตบริษัทกำหนดวันหยุดประสัปดาห์ให้พนักงานคือวันอังคาร และบังเอิญเดือนนั้นไปตรงกับวันหยุดนขัตฤกษ์ ทางบริษัทต้องจ่ายค่าแรงอย่างไรและหากมาทำงานวันหยุดจ่ายกี่เท่า

โดย :วิไล
วัน/เวลา :2/7/2557 13:42:10
กรณีของคุณตอบดังนี้
ตอบ เมื่อวันหยุดตรงกับวันหยุดนักขัตฯที่บริษัทกำหนดให้หยุดนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างครับ แต่ถ้าเป็นวันหยุดนายจ้างให้มาทำงานนายจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ 2 เท่าครับ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :2/7/2557 22:44:12
อยากทราบว่าลูกจ้างรายวันมีสิทธิ์เบิกอะไรได้บ้างครับ
โดย :จิระศักดิ์
วัน/เวลา :28/9/2557 19:57:58
กรณีตามคำถามของคุณจิระศักดิ์ฯทนายขอตอบดังนี้
ตอบ: ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันก็มีสิทธิเท่าเทียมกัยลูกจ้างที่ได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนจะแตกต่างกันก็เพียงการจ้างงานให้เป็นพนักงานที่รับค่าจ้างเป็นรายวันกับรายเดือนเท่านั้น สิทธิขั้นเพื้นฐานตามกฏหมายคุ้มครองลูกจ้างทั้งสองประเภทเหมือนกันทุกประการ
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :1/10/2557 7:59:52
ลูกจ้างรายวันมีสิทธิ์ได้รับวันลาพักร้อน กับลากิจได้รับเงินหรือไม่ครับ
โดย :HR
วัน/เวลา :6/10/2557 15:30:34
กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ
ตอบ: ลูกจ้างที่ได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายวันมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างในวันลาหยุดพักผ่อนประจำปีครับ ส่วนวันลากิจจะได้รับเงนค่าจ้างหรือไม่ให้ดูที่ระเบียบในการทำงานได้กำหนดไว้ว่าจะได้รับเงินค่าจ้างหรือไม่อย่างไร
โดย :ทนายป๊อด
วัน/เวลา :10/10/2557 6:37:37
ลูกจ้างโรงเรียนทำงาน30วัน12ชม.ต่อวัน7500ไม่มีวันหยุดทำงานมา2ปีถึง5ปีวันนี้ดีีๆๆๆๆๆๆจากรายเดือนเอามาเป็นรายวัน
โดย :สุนทร
วัน/เวลา :24/4/2558 11:20:12
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
มุมกฏหมายแรงงานใหม่
มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549
มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์[ฉ2]2553
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2)2547
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน2542
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2555
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2554
พ.ร.บ.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน 2553
เวปไซต์พันธมิตร
ทนายมรดก
คนอยุธยาดอดคอม
Dog2Home
tanay-teedin
ทนายรถยนต์
SiamHrm
สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทนายสมบัติ
ทนายคดีที่ดิน
ทนายอาญา
เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส
A-La-Din-Advisor
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
ดูทีวีออนไลน์
Nation Channel
UBC
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3

   

กรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงสภาพการจ้าง

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.tanaypod.com