ลาออกแล้วแต่โดนยึดหน่วงค่าแรงไว้

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เรียน ทนายป๊อด ที่เคารพ


       พนักงานท่านหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ ได้ลาออก และพอไกล้วันที่จะออกทางผู้บังคับบัญชาแจ้งว่า จะยึดหน่วงเงินไว้เพื่อชดใช้ความเสียหาย  เหตุเป็นดังนี้ครับ บริษัทเป็นบริษัทที่ส่งแม่บ้านเข้าไปประจำหน่วยงาน มีหน่วยงานหนึ่งมีพนักงานประจำ 3 คน แต่มีพนักงานขาดไป1คน เลยส่งพนักงานเข้าไปทำงานอีก1คนแต่พนักงานทำงานไม่ทันเนื่องจากไม่มีความชำนาญเพียงพอ ผจก.ท่านนี้จึงส่งพนักงานไปเพิ่มเพื่อช่วยงานอีก1คน  เป็นระยะเวลา 15 วัน เหตุที่ยาวนานเนื่องจากส่งพนักงานใหม่เข้าไปก็ไม่ทันและมีการเปลี่ยนคนใหม่เรื่อยๆ พอถึงเวลาวางบิลเรียกเก็บเงินลูกค้าปรากฎว่า ลูกค้าไม่จ่ายในส่วนที่มาช่วยอีก1คน ทางบริษัทแจ้งว่า ผจก.ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้


โดยจะหักจากเงินค่าจ้างในเดือนสุดท้ายก่อน  ผมมีคำถามดังนี้ครับ


                  1.ผจก ท่านนี้แก้ปัญหาสมควรตามเหตุหรือไม่ครับ


                  2.บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงหรือหักเงินเดือนเพื่อชำระแทนเหตุดังกล่าวหรือไม่ครับ เพราะทางบริษัทแจ้งว่าถ้าลูกค้าไม่จ่าย ก็ไม่มีเงินจ่ายพนักงานที่ไปทำงานแทน


                  3.ลูกค้ามีสิทธิที่จะไม่จ่ายใช่หรือไม่ครับ


                  4.ผจก ได้เขียนใบลาออกไว้ว่าทำงานวันสุดท้าย วันที่ 20 แต่พอมีเหตุ ทำให้เกิดความกดดันจึงขอลาออกก่อนกำหนดตามเอกสาร คือวันที่ 16 ถามว่า ผจก.ท่านนี้สามารถทำได้หรือไม่ครับ


                  5. ถ้าผู้จัดการท่านนี้ ออกไปเลยก่อนถึงวันลาออก 2 วัน จะไม่จ่ายค่าจ้างได้หรือเปล่าครับ


      ขอบคุณครับคุณทนาย

กรณีตามคำถามของคุณวินิชานนท์ ทนายขอตอบดังนี้ครับ 


ตอบ: 1.ถือได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผจก.สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 


        2.การไม่ชำระเงินของลูกค้ามิใช่เป็นความผิดที่เกิดจากการกระทำของ ผจก.โดยตรง บริษัทฯมีหน้าที่จะต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง และไม่มีสิทธิยึดหนึ่งเงินค่าจ้างเพราะกฏหมายไม่มีบทมาตราใดให้ยึดหน่วงเงินค่าจ้างได้ การชำระเงินค่าจ้างล่าช้ากว่ากำหนดกฏหมายกำหนดให้นายจ้างต้องรับผิดชำระเงินค่าดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หากนายจ้างจงใจไม่จข่ายจะต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ทุกระยะเวลาเจ็ดวัน


        3.ลูกค้าก็มีหน้าที่จะต้องชำระค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างบริษัทฯ ตามเงื่อนไขข้อตกลงกันตามสัญญาว่าจ้าง คราวนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าลูกค้ามีสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินค่าบริการได้ในเหตุใดบ้าง 


         4. การลาออกเมื่อกำหนดแจ้งให้มีผลการลาออกในวันใดในเอกสารใบลาออก ก็ต้องให้ครบกำหนดถึงวันที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารลาออก ก็จะพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างโดยชอบด้วยกฏหมายครับ การที่ได้ออกจากงานไปก่อนครบกำหนดวันลาออกให้มีผล สามารถทำได้ครับ แต่หากนายจ้างเขาได้รับความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของ ผจก. บริษัทก็สามารถเรียกร้องเอาค่าเสียหายได้ 


        5. การออกจากงานก่อนถึงวันลาออก นายจ้างอาจอ้างและยกมาเป็นเหตุการไม่จ่ายเงินค่าจ้าง 2 วันดังกล่าวได้ครับ


 


 ทนายป๊อด    8/20/2015 6:18:16 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน