บริษัทปิดกิจการ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

บริษัทฯจะปิดกิจการในวันที่ 25 มิถุนายน 59 เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน  ต้องทำอย่างไร


1.แจ้งลูกจ้างทราบล่วงหน้ากี่วัน


2.พนักงานที่อายุงานเกิน 6 ปี ต้องจ่ายเงินชดเชยพิเศษหรือไม่


3.พนักงานอายุงาน 180 วัน ไม่ถึง 1 ปี ต้องจ่ายค่าชดเชย 90 วันหรือไม่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาโฟสด่าลงในเฟชบุค ข้อความ"มีหัวหน้าเป็นเหี้ย ก็ต้องปฏิบัติแบบเหี้ยๆแบบนี้แหละจะได้เหมาะสม"


เรียนปรึกษาว่า กรณีแบบนี้เลิกจ้างได้หรือไม่ ทำให้หัวหน้าเสื่อมเสียชื่อเสียง และถูกดูหมิ่น


 


 เมธัส    2/16/2016 12:45:39 PM  


สวัสดีครับ


 กรณีตามคำถามของคุณเมธัสฯ ทนายขอตอบดังนี้ครับ 


1.ควรแจ้งให้ลูกจ้างทราบเสียแต่เนิ่นๆครับว่่าจะปิดกิจการและต้องมีการเลิกจ้างลูกจ้าง ลูกจ้างจะได้เตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมหางานทำใหม่รองรับไว้


2.ไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษนะครับ แต่ต้องจ่ายเงินชดเชยตาม มาตรา 118 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ


3.คำตอบตามข้อ 2.ครับ ให้ดูบทมาตราดังกล่าวครับ


 ทนายป๊อด    1/26/2016 3:17:37 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน