ค่าชดเชยพนักงานชั่วคราว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

รบกวนสอบถามว่า มีพนักงานชั่วคราวที่เซ็นต์สัญญาว่าจ้างชั่วคราวระยะเวลา 1เดือน ทำงาน 26 วัน (จ-ศ)หยุด 4 วัน(อาทิตย์) และพนักงาน(เป็นพนักงานขาย) จะต้องทำการเข้าร้านค้าเป้าหมายให้ได้ 15 ร้านค้าต่อวัน และมียอดขายอย่างต่ำ 6ร้านค้าต่อวัน แต่พนักงานรายนี้ ทำไม่ได้ที่ระบุมาข้างต้น ซึ่งมีการพูดคุย และตักเตือน พร้อมให้คำปรึกษา แต่พนักงานรายนี้ก็ไม่ได้มีการปรับปรุง หรือพยายามแต่อย่างใด ทั้งที่ เพื่อนๆในทีม สามารถ ทำได้ และ วันหนึ่ง พนักงานรายนี้ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน เข้าพักรักษาตัว 2 วัน หลังจากนั้น ทางบริษัทได้ถามความสมัครใจแล้วว่า วันรุ่งขึ้นสามารถมาทำงานได้ไหม หากไม่ได้ จะหาคนไปแทน แต่พนักงานตอบว่าทำไหว บริษัทจึงอนุญาตให้ทำ แต่วันทำงานพนักงานรายนี้จะไม่ครบ 26 วัน จึงต้องทำงานชดเชยให้ครบจำนวนวันที่ระบุในสัญญา และได้มีการถามความสมัครใจของพนักงาน ๆ แจ้งว่า ไม่ทำชดเชยให้เพราะเขาประสบอุบัติเหตุ บริษัทจึงจ้าจ้างพนักงานอื่นทำงานชดเชย แทน
คำถาม
1. บริษัท ฯ ต้องจ่ายค่าชดเชยใดบ้างให้พนักงานรายนี้
2. บริษัท ฯ สามารถหักค่าแรงพนักงานรายนี้เพื่อจ่ายค่าแรงให้พนักงานที่ทำแทนได้หรือไม่
3. และ บริษัท สามารถเลิกจ้าง แล้วต้องจ่ายชดเชยหรือไม่

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ 


ตอบ : 1.ค่าจ้างในวันเจ็บป่วยเพราะการทำงานนายจ้างต้องจ่าย จะหักค่าจ้างในลาป่วยวันดังกล่าวไม่ได้


         2. ค่าจ้างกฏหมายห้ามมิให้นายจ้างหัก จึงหักไม่ได้


         3. เมื่อดูระยะเวลาการจ้างงานแล้ว ก็ควรให้ทำงานให้ครบเวลาที่กำหนด แล้วไม่ต่อสัญญาก็ถือว่าการจ้างงานสิ้นสุดลงไม่ต้องจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้น


 ทนายป๊อด    6/30/2017 7:29:34 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน