การคิดโบนัส

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

อยากทราบว่าวันหยุดพักผ่อนประจำปีนายจ้างสามารถนำมาหักคะแนนเพื่อคิดโบันสได้ด้วยหรือป่าว เช่น พนักงานมีคะแนน 1,040 คะแนน ลากิจ/ลาป่วย หักวันละ 4 คะแนน ลาพักพักผ่อนหักวันละ 4 คะแนน มาสาบกลับก่อนหักครั้งละ 1 คะแนน ถ้าพนักงานต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 950 คะแนน จะได้รับโบนัสเต็มจำนวน หากน้อยกว่า 950 คะแนน จะได้โบนัสคิดเป็นสัดส่วน  การหยุดพัผ่อนประจำปี ถ้าไม่หยุดในปีนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้และไม่สามารถนำไปทบกับปีถัดไปได้

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ


ตอบ: ขอตอบเรื่องวันหยุดพักร้อนฯที่พนักไม่ใช้สิทธิ เมื่อถึงสิ้นปีนายจ้างจะต้องจ่ายให้เป็นเงินครับ ไม่จ่ายผิดกฏหมายนะครับ 


ส่วนคำถามที่ว่าจะนำเอาวันพักร้อนฯมาประกอบการจ่ายเงินโบนัสประจำปีได้หรือไม่ ก่อนอื่นก็ควรต้องดูว่าเป็นเงินโบนัสประเภทใดนะครับ เพราะเงินโบนัสมีหลายประเภทอยู่นะครับ 


 ทนายป๊อด    6/30/2017 7:20:17 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน