พนักงานลาไม่รับค่าจ้างก่อนลาออก ได้หรือไม่

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด
ขออธิบายรายละเอียดเป็นข้อๆ ดังนี้ เพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะ


- มีพนักงานท่านหนึ่ง ยื่นใบลาออกโดยให้มีผลวันที่ 31 มกราคม 2560 


- พนักงานท่านนี้ใช้วันลาพักร้อนครบสิทธิแล้ว (วันลาพักร้อนปีละ 10 วัน บริษัทให้พนักงานคนนี้ลาพักร้อนก่อนลาออกได้ 1 วัน) 


- พนักงานมีความจำเป็นต้องลาไปทำธุระอื่นๆอีก 2 วัน แต่ยังต้องการได้รับค่าจ้างในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 28-29 มกราคม จึงขอลาไม่รับค่าจ้างในวันศุกร์ที่ 27 และ วันจันทร์ที่ 30 แล้วจะมาทำงานวันอังคารที่ 31 เป็นวันสุดท้าย (ให้ช่วงเวลาการคิดค่าจ้างเป็น 1 - 31 มกรา และหักลบลาไม่รับค่าจ้าง 2 วัน --> จะได้ค่าจ้าง 28 วัน) 


- ช่วงเย็นวันที่ 30 พนักงานส่งไลน์มาแจ้ง HR ว่าวันที่ 31 มกรา มาไม่ได้แล้วทำธุระไม่เสร็จ ขอลาไม่รับค่าจ้างต่อ โดยที่ไม่ได้ขออนุมัติจากหัวหน้างาน


คำถามคือ


1. ในตอนท้ายที่พนักงานไม่มาทำงานวันที่ 31 มกราคม ตามที่ได้แจ้งไว้ บริษัทสามารถคำนวนเงินเดือนแค่ 26 วัน (วันที่ 1-26 มกราคม ) ได้หรือไม่ เพราะถือว่าตั้งแต่วันที่ 27 มกรา เป็นต้นไป พนักงานไม่ได้มาทำงานแล้ว


2. หากพนักงานยื่นลาออกโดยให้มีผลบังคับในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม แต่ทำงานวันสุดท้ายวันศุกร์ที่ 27 มกราคม แล้วไปทำธุระในวันที่ 30-31 มกราแทน กรณีนี้พนักงานต้องการเงินเดือนในวันเสาร์และอาทิตย์หลังจากวันทำงานวันสุดท้าย พนักงานมีสิทธิทำได้หรือไม่  (และบริษัทมีสิทธิอนุมัติให้วันที่มีผลบังคับเป็นวันศุกร์ ได้ไหม)


กรณีตามคำถามขอตอบดังนี้ครับ 


ตอบ: ใช้หลัก NO work No Pay ครับ


 ทนายป๊อด    6/27/2017 10:52:20 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน