ลาออกโดยไม่เขียนใบลา

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เนื่องจากดิฉันอยู่ในช่วงทดลองงาน 119 วัน แต่เพิ่งทำไปได้แค่ 6 วัน และหยุดงานโดยไม่ได้แจ้งกับทางบริษัทเกิน 3 วัน กรณีนี้จะมีผลทางกฎหมายหรือไม่คะ

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ 


การกระทำของคุณถือว่าขาดงานละทิ้งหน้าที่ นายจ้างก็จะแจ้งที่สำนักงานประกันสังคมว่าคุณได้ออกจากงานเพราะทำผิดระเบียบละทิ้งหน้าที่เกินสามวันทำงาน จึงเลิกจ้างให้ออกจากงาน อาจจะมีประวัติติดอยู่ในฐานข้อมูลของประกันสังคม  และหากงานที่คุณได้รับมอบหมายให้กระทำก่อให้เกิดความเสียหายนายจ้างอาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแก่คุณได้ครับ


 ทนายป๊อด    9/13/2017 12:39:21 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน