อำนาจของนายจ้าง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

นายจ้างมีอำนาจในการทำอะไรได้บ้างครับ เช่น โยกย้าย ปรับลดเงินเดือน หรือไล่ออก 

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดงนี้ครับ 


ตอบ :มีอำนาจโยกย้ายได้แต่ต้องเป็นธรรม การไล่ออกหรือยกเลิกสัญญาจ้างก็สามารถทำได้หากลูกจ้างกระทำผิดตาม พ.ร.บ. มาตรา 119 หรือเพราะเหตุผลของตัวนายจ้างเองเช่น ขาดทุนปิดกิจการ ปรับโครงสร้าง แต่กรณีดังกล่าวอาจต้องจ่ายเงินชดเชย และหรือเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็ได้


 ทนายป๊อด    7/4/2018 3:03:08 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน