ค่าปรับจากการมาสาย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

กราบเรียนท่านทนายที่เคารพ


 


ในส่วนงานที่ดิฉันสังกัดอยู่ ได้มีผู้จัดการฝ่าย ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเรียกเก็บค่ามาสายในแต่ละวันของพนักงานทั้งฝ่าย (ซึ่ง ผจก. ก็จ่ายด้วย) 


-เงินที่เก็บ ผจก อ้างว่า เพื่อใช้เป็นเงินกองกลางในฝ่าย (ซึ่งในความเป็นจริง ผจก.มีสิทธิ์ตัดสินใจในการใช้เงินอยู่คนเดียว เช่นซื้อพวงหรีด หรือไปกินอาหารบุฟเฟ่ หรือเลี้ยงส่งพนักงานลาออก) พนักงานไม่ได้เห็นด้วยเลย  ค่าใช้จ่ายที่ยกตัวอย่างมา ไม่ได้มีความจำเป็นต้องมีเงินห้องเพื่อสำรอง แต่ควรจะเรี่ยไรเป็นครั้งคราวไป


-เงินหมุนเวียนต่อเดือนที่ ผจก เก็บไว้ เดือนนึงประมาณ 7-8 พันบาท ผจก.เก็บเงิน และตัดสินใจจ่ายเงินด้วยตัวเอง 


-ทางฝ่ายบุคคลรับรู้เรื่องนี้ แต่ก็เพิกเฉย (ฝ่ายอื่นไม่มีใครเก็บเงินแบบนี้) และ บ. ไม่ได้มีนโยบายหักเงินมาสายจากพนักงาน


-การกระทำนี้ ดิฉันสามารถร้องเรียนกรมแรงงานได้หรือไม่คะ มีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินของพนักงานทุกเดือน ที่โอนเข้า บช.ส่วนตัวของ ผจก.


 


ขอแสดงความนับถือ

กรณีตามคำถามของคุณวรรณาทนายขอตอบดังนี้ครับ 


ตอบ การปรับเงินจากพนักงานที่มาทำงานสาย หากพนักงานยินยอมชำระเงินค่าปรับ โดยที่ทางบริษัทฯไม่ได้หักเอาจากเงินค่าจ้าง  บริษัทฯ ก็สามารถทำได้ การมาทำงานสายที่ถูกต้องควรจะต้องใช้มาตรการลงโทษพนักงานที่กระทำผิดฝ่าฝืนระเบียบด้วยการมาทำงานตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานถึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ หากคุณและเพื่อนๆพนักงานไม่ยอมรับเงื่อนไขการชำระค่าปรับก็ควรทำเรื่องโต้แย้งคัดค้านกฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการชำระเงินค่าปรับควรจะมีการพูดคุยกันเองในระหว่างายในก่อนครับ หากคุยกันแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ควรไปพึ่งพาสำนักงานคุ้มครองแรงงานได้ครับ  


 ทนายป๊อด    1/16/2019 2:11:31 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน