ไปเทรนต่างประเทศติดสัญญาของบริษัท1ปีออกโดนปรับ(ไม่จ่ายได้ไหม)

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สืบเนื่องจากบ.ส่งไปเทรนต่างประเทศงบประมาณที่ใช้45,000บาท โดนเซ็นสัญญาต้องอยู่1ปี หากออกก่อนโดนปรับเป็นจำนวน 0.5 ของรายรับทั้งปี ซึ่งตอนนี้เราอยู่มา6เดือน แต่จะออกเพราะได้งานใหม่ hr แจ้งว่าต้องปรับเรา 130,000บาทซึ่งมันแพงไปไหม รบกวนปรึกษาว่าเราสามารถไม่จ่ายได้ไหม/ บ.ฟ้องเราได้ไหม/ บ.ปรับเกินไปไหม/ มีโอกาสต่อสู้คดีในศาลได้ไหมว่าจะจ่ายถูกกว่านี้ สัญญามีระบุว่าเริ่มละจบของสัญญา

กรณีตามคำถามคุณเอ ทนายให้คำแนะนำว่า การที่คุณกับนายจ้างได้มีการลงนามทำสัญญาไว้ระหว่างกันในเงื่อนไขเกี่ยวกับการต้องมาทำงานชดใช้ทุน เงื่อนไขข้อสัญญาดังกล่าวสามารถใช้บังคับระหว่างคุณกับนายจ้างได้ เมื่อคุณไม่ปฏิบัติเงื่อนไขที่สัญญากำหนดไว้ถือว่าคุณผิดสัญญา นายจ้างสามารถฟ้องเรียกร้องเอาเงินค่าเสียหายที่เกิดอันเนื่องจากคุณผิดเงื่อนไขในสัญญาว่าด้วยเรื่องดังกล่าวได้ครับ ส่วนคุณจะจ่ายมากหน้อเท่าใดนั้นก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่านายจ้างเขาเสียหายไปเป็นเงินเท่าใด ซึ่งอาจจะเท่าหรือน้อยกว่าสัญญาก็เป็นได้


 ทนายป๊อด    6/19/2019 2:01:18 PM  


กรณีตามคำถามคุณเอ ทนายให้คำแนะนำว่า การที่คุณกับนายจ้างได้มีการลงนามทำสัญญาไว้ระหว่างกันในเงื่อนไขเกี่ยวกับการต้องมาทำงานชดใช้ทุน เงื่อนไขข้อสัญญาดังกล่าวสามารถใช้บังคับระหว่างคุณกับนายจ้างได้ เมื่อคุณไม่ปฏิบัติเงื่อนไขที่สัญญากำหนดไว้ถือว่าคุณผิดสัญญา นายจ้างสามารถฟ้องเรียกร้องเอาเงินค่าเสียหายที่เกิดอันเนื่องจากคุณผิดเงื่อนไขในสัญญาว่าด้วยเรื่องดังกล่าวได้ครับ ส่วนคุณจะจ่ายมากหน้อเท่าใดนั้นก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่านายจ้างเขาเสียหายไปเป็นเงินเท่าใด ซึ่งอาจจะเท่าหรือน้อยกว่าสัญญาก็เป็นได้


 ทนายป๊อด    6/19/2019 2:00:50 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน