มาสาย 5 นาที บังคับให้ลาย่อย 2 ชั่วโมง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

มาสาย 5 นาที บังคับให้ลาย่อย 2 ชั่วโมง มีกฎหมายข้อใดอนุญาตให้ทำได้ หรือห้ามไว้

กรณีตามคำถามของคุณอาเล็กซ์ ทนายขอให้คำแนะนำดังนี้ การมาทำงานสายตามกฏหมายไม่ได้กำหนดให้นายจ้างสามารถบังคับให้ลูกจ้างต้องยื่นการลาย่อยครับ แต่ผมเชื่อว่านายจ้างมีระเบียบกำหนดไว้ว่าถ้าหากลูกจ้างมาทำงานสายจะต้องถูกนายจ้างลงโทษทางวินัย จากโทษสถานเบาไปยังโทษสถานหนัก คราวนี้เมื่อนายจ้างเลือกใช้วิธีการให้ยื่นการลาย่อย เมื่อเทียบกับหากนายจ้างเลือกใช้วิธีลงโทษทางวินัย เช่นตักเตือนด้วยว่าจาบันทึกเป็นหนั้งสือ หรือลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือครั้งที่ ๑ เราคิดว่าทางไหนจะเป็นคุณประโยชน์กับคุณมากที่สุด ลองทบทวนดูครับ    


 ทนายป๊อด    6/19/2019 1:50:18 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน