อุบัติเหตุในที่ทำงานเนื่องจากการประมาทเลินเล่อของนายจ้าง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

หกล้มในที่ทำงาน เนื่องจากบริษัททำการซักพรม และมีการทำสารเคมีหกไว้ทำให้ลื่่น


นอกจากการชดเชยตามสิทธิประกันสังคมแล้ว สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้หรือไม่ เพราะในการนี้เป็นการประมาทเลินเล่อของผู้ว่าจ้าง

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ 
ตอบ หากเกิดจากความประมาทของนายจ้างสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งได้ครับ 


 ทนายป๊อด    8/22/2019 2:47:25 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน