การลงโทษทางวินัย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

การเขียนข้อบังคับของบริษัท สามารถเขียนเกินจากที่กฎหมายกำหนดได้ไหมคะ อย่างเช่น


1.บริษัทจะไม่จ่ายค่าจ้างใดๆหากพนักงานประสบอันตรายด้วยเหตุนี้


-เสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้


-จงใจให้ตนเอง/ผู้อื่นประสบอันตราย หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองประสบอันตราย


-ประสบอันตรายภายนอกไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่


 


2.เกี่ยวกับการลา


บริษัทจะเพิ่มลากิจพิเศษ การลาอุปสมบท ลาออกนอกบริเวณ


 


3.เขียนหลักเกณฑ์การหักคะแนนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อหักค่าจ้าง


 


แบบนี้สามารถเขียนลงไปในข้อบังคับบริษัทได้หรือไม่

กรณีตามคำตอบทนายขอตอบดังต่อไปนี้ 


ตอบ : ตามกฏหมแรงงานห้ามมิให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างดังนั้น หากจะแก้ข้อบังคับการทำงานให้มีการหักเงินค่าจ้าง น่าจะผิดกฏหมายแรงงานครับ 


 


 ทนายป๊อด    8/22/2019 2:50:05 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน