การจ่ายเงินชดเชยบำเหน็จ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

อยากจะขอคำปรึกษาการจ่ายเงินชดเชยและบำเหน็จสำหรับลูกจ้างที่จะเกษียณอายุค่ะ ลูกจ้างจะเกษียณในเดือนพ.ย.ค่ะ แต่การสั่งจ่ายเงินจะต้องสั่งจ่ายโดยที่ประชุมใหญ่ซึ่งจะประชุมในเดือนธ.ค.ค่ะ แต่มาตรา9และมาตรา70พรบ.คุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินภายใน3วันนับแต่วันที่เลิกจ้าง กรณีนี้ถ้าลูกจ้างยินยอม นายจ้างจะสามารถจ่ายหลังจากมีการประชุมใหญ่แล้วได้หรือไม่คะ

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ
ตอบ:การจ่ายเงินค่าชดเชยตามล่าช้ากว่าที่กฏหมายกำหนดไว้ ซึ่งนายจ้างก็ต้องมีหน้าที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 บาทต่อปีคำนวนไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น กฏหมายกำหนดไว้อย่างนั้นครับ แต่หากลูกจ้างยินยอมหรือยอมรับการรับชำระล่าช้า ลูกจ้างก็อาจไม่ติดใจไม่คิดดอกเบี้ยในการล่าช้าได้ ต้องเจรจากันเองครับ 


 ทนายป๊อด    9/25/2019 1:30:46 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน