ลากิจ 1 วัน ไม่ได้รับค่าจ้างในวันลา

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ลูกจ้างคือผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างโดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง


แม้ยังไม่ผ่านทดลองงานก็เป็นลูกจ้าง 


มาตรา ๕๗/๑ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นตามมาตรา ๓๔
เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามวันทำงาน


ลูกจ้างลากิจ 1 วัน ไม่ได้รับค่าจ้างในวันลา ฟ้องนายจ้างได้ไหม

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้
คุณก็ควรแจ้งนายจ้างทราบว่าการการลากิจจำนวน 3 วันในหนึ่งปี นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างในวันลา มีนายจ้างเยอะพอสมควรที่ไม่ได้ติดตามการแก้ไขกฏหมายแรงงานครับ


 ทนายป๊อด    11/14/2019 2:53:26 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน