ูถูกบอกให้ออก

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สวัสดีคะ ขอสอบถามเรื่องถูกไล่ออก นายจ้างบอกว่า เราปัญหาเยอะให้หางานใหม่ 


เนื่องจากวันนี้เราเข้างานสาย6นาที ด้วยเหตุผลคือ รถเสียจึงโทรให้เพื่อนร่วมงานมารับ แต่นายจ้างรู้จึงถูกว่ากล่าว และอาจจะด้วยที่ผ่านม ามีปัญหาสุขภาพทำให้ต้องลางานหลายวัน แต่ทั้งนี้นายจ้างก็ได้รับรู้และตกลงให้หยุด สรุปเรื่องทั้งหมดนายจ้างว่าเราเรื่องเยอะ 


อยากถามว่า เหตุผลนี้เพียงพอหรือไม่ที่เขาสามารถให้เราออกจากงาน


**ไม่เคยมีการหักเงินเดือนหรือออกหนังสือตักเตือนมาก่อนนะคะ**


#สามารถเรียกร้องค่าชดเชยเลิกจ้างได้หรือไม่ ทำงานเกิน120วันแล้วคะ#

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ 
ตอบ: สามารถจะเลิกจ้างลูกจ้างได้ไม่ว่าจะต้วยเหตุใดก็ได้ แต่การเลิกจ้างด้วยเหตุที่จะเลิกจ้างนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรือไม่ ก็จะต้องดูที่เหตุเลิกจ้าง ถ้าเป็นเหตุที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 119 เหตุเลิกจ้างทั้งหมดที่กฏหมาบกำหนดไวเ้ นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย แต่ถ้าอ้างเหตุอื่นนอกจาก 6 เหตุตามที่กฏหมายกำหนดไว้ นายจ้างมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่าชดเชย และถ้าเหตุที่เลิกจ้างไม่มีเหตุพอสมควรแก่การเลิกจ้าง นายจ้างอาจต้องรับผิดชำระเงินค่าเสียหายเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างอีกส่วนหนึ่งครับ


 


 ทนายป๊อด    11/14/2019 2:58:45 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน