บริษัทออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการลาป่วยอย่างนี้ได้หรือไม่

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

รบกวนสอบถามครับ


 


ทำงานในสถานบริการนวดแผนไทยซึ่งอยู่ในรูปของบริษัทแต่ไม่ได้รับเงินเป็นเงินเดือน แต่ใช้ระบบคล้ายๆจ้างเป็นรายวัน คือมีประกันมือวันละ 350่ บาทหมายความว่า ถ้าวันไหนหมอนวดได้นวดลูกค้าได้รวมกันค่านวดไม่ถึง 350 บาทในวันนั้นบริษัทจะจ่ายให้ 350 บาท แต่ถ้าวันไหนได้นวดลูกค้าแล้วคำนวณค่านวดมากกว่า 350 บาทก็ได้รับตามที่นวดจริง ส่วนวันหยุดหรือวันที่ไม่ได้ไปทำงานก็ไม่ได้รับเงินใดๆทั้งสิ้น 


ประเด็นคือทางผู้จัดการร้านได้แจ้งกับหมอนวดว่าถ้ามีการลาป่วย ไม่ว่าจะลา 1 หรือ 2 วันต้องแสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง จึงอยากรบกวนถามดังนี้1่


1.ลักษณะของลูกจ้างแบบนี้จัดเป็นลูกจ้างแบบไหนและอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนลูกจ้างแบบอื่นๆหรือไม่


2.บริษัทสามารถออกกฎให้หมอนวดต้องแสดงใบรับรองแพทย์กรณีลาป่วย 1 หรือ 2 วัน ได้หรือไม่ (เท่าที่หาข้อมูล ต้องเป็นกรณีลาป่วย 3 วันขึ้นไปเท่านั้น)


3.บริษัทสามารถออกกฎระเบียบที่ขัดแย้งกับกฎหมายแรงงานได้หรือไม่


ขอบคุณครับ

ขอตอบคำถามที่ถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ


1. กำหนดเวลาเข้าทำงาน-และออกทำงานในแต่ละวันแน่นอนใช่หรือไม่และต้องมีการลงบันทึกเวลาเข้าออกหรือไม่


   ตอบ มีการกำหนดเวลาเข้าและออกทำงานในแต่ละวันแน่นอนครับ แต่ในรอบ 6 วันของการทำงานจะมีการทำงานผสมกันระหว่างกะเช้า 07.00-19.00น. และกะกลางคืน 19.00-07.00น.ครับ


2. นายจ้างไม่ได้กำหนดเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนและหรือรายวันให้อีกหรือไม่


   ตอบ มีแต่กำหนดเป็นรายวันเฉพาะวันที่ไปทำงานเท่านั้น คือประกันขั้นต่ำ 350 บาทต่อวัน


3. คุณต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของนายจ้างหรือไม่


   ตอน ข้อนี้ผมไม่ทราบว่าต้องอยู่ภายใต้คำสั่งหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างครับว่าต้องอยุ่ภายใต้คำสั่งของนายจ้างหรือไม่


4. แจ้งคุณเข้าเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมหรือไม่


   ตอบ ใช่ครับเป็นผู้ประกันตน โดนหักประกันสังคมทุกเดือนครับ


ขอบคุณครับ


 หมอนวดรายวัน    2/8/2020 12:45:56 PM  


กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังนี้ครับ
ตอบ : กรณีของคุณจะเป็นลูกจ้างตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่ ก็ยังไม่แน่ชัด ผมจะมีคำถามเพิ่มต่อไปนี้ 
1. กำหนดเวลาเข้าทำงาน-และออกทำงานในแต่ละวันแน่นอนใช่หรือไม่ และต้องมีการลงบันทึกเวลาเข้าออกหรือไม่
2. นายจ้างไม่ได้กำหนดเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน และหรือรายวันให้อีกหรือไม่
3. คุณต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของนายจ้างหรือไม่
4. แจ้งคุณเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามกฏหมายประกันสังคมหรือไม่


รบกวนให้ข้อเท็จจริงเพิ่มด้วยครับ


 ทนายป๊อด    2/5/2020 7:06:29 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน