การหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. 2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

รบกวนสอบถามข้อมูลครับเนื่องจากผมค้นหาข้อมูลในทาง Google เรื่องการหักเงินของ กยศ. (แค่สงใสครับ) ผมเคยดูเว็ปทีเกี่ยวเนื่องกับการหักเงินหรืออายัดเงินเดือนพนักงาน (ได้ไม่เกิน 30%) ของรายได้ ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น(พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ฉบับนี้)


คำถามครับ


- ตอนนี้ กยศ.บุกถึงสถานประกอบการ (ส่งหนังสือแจ้งยอดชำระ) ให้หักเงินตามที่เค้ากำหนดถ้าหากทางสถานประกอบการไม่นำส่งจะถุกปรับ2% (ทางสถานประกอบการก็คงจะต้องหักส่งให้เค้า) สถานประกอบการสามารถหักได้ตามจำนวนที่เค้าแจ้งมาได้เลยหรือไม่? (สมมุติว่า  เงินเดือน 15,000 แจ้งหัก กยศ. 14,000 หักประกันสังคมสัก 750 จะเหลือเงิน250 บาท) 

กรณีตามคำถามของคุณชิน ทนายขอตอบดังนี้ 
ตอบ : เรื่องนี้ทนายแนะนำให้คุณติดต่อสอบถามไปที่ กยศ. โดยตรงครับว่าจะมีทางออกให้คุณอย่างไรในการชำระหนี้ที่ได้หยิบยืมเขา ทนายไม่สามารถให้คำตอบคุณได้นะครับ 


 ทนายป๊อด    3/4/2020 2:41:07 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน