ค่าชดเชยกรณีพนักงานไม่ได้ทำงานติดต่อกันเพราะขาดงาน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

พนักงานคนที่ 1 เริ่มงาน 22/4/2562 ขาดงาน
13พย2562
09มี.ค.2563

ถ้าเลิกจ้าง 4/5/2563  ต้องได้ค่าชดเชยเท่าไหร่


พนักงานคนที่ 2 เริ่มงาน 13/2/2562 ขาดงาน   
13กค2562
18กค2562
07กย2562
07กพ2563
11กพ2563
17กพ2563

   ถ้าเลิกจ้าง 4/5/2563  ต้องได้ค่าชดเชยเท่าไหร่

กรณีตามคำถามของคุณตู่ทนายขอตอบคำถามดังนี้ 
ตอบ : กรณีลูกจ้างขาดงานละทิ้งหน้าที่สามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย
        ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (5)  


 


 


 ทนายป๊อด    9/4/2020 2:23:52 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน